XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

08 November 2015 - 08:39

Yol qəzaları ilə bağlı cəzalara dəyişiklik edildi – Prezident təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Qanuna edilmiş dəyişikliklər dekabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Məcəllədə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

1.1. 263-1.2-ci maddəyə “ağır zərər vurulmasına” sözlərindən sonra”, yaxud ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına” sözləri əlavə edilsin.

1.2. 265.1-ci maddənin sanksiyasında “yüz” sözü “beş yüz” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.3. Aşağıdakı məzmunda 265-1-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 265-1. ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin istismara verilməsi qaydalarının pozulması

265-1.1. ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsin belə nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinə buraxılması, yaxud ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin reysqabağı tibbi müayinəsinin təşkil edilməməsi, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda –
iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

265-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda –
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

265-1.3. Bu Məcəllənin 265-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda – üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır”(lent.az).