XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

02 March 2016 - 21:11

2016-cı ilin Dövlət büdcəsi təsdiqləndi:gəlir və xərclər+CƏDVƏL

iqtisadiyyat

 

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" qanunu imzalayıb. 

 

Strateq.az xəbər verir ki, sənədə əsasən “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

 

1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

“Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 min manat, xərcləri 18 495 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 16 055 654,5 min manat, yerli gəlirləri 766 345,5 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 16 953 749,0 min manat, yerli xərcləri 1 541 251,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Sıra №-si Gəlirlərin mənbələri Məbləğ(min manatla)
1 2 3
2.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 080 000,0
2.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 1 914 600,0
2.3. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 50 000,0
2.4. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 174 200,0
2.5. Əlavə dəyər vergisi 3 643 000,0
2.5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 1 300 000,0
2.6. Sadələşdirilmiş vergi 300 000,0
2.7. Aksizlər 637 000,0
2.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər 105 000,0
2.8. Yol vergisi 87 000,0
2.8.1. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 17 000,0
2.9. Mədən vergisi 110 200,0
2.10. Gömrük rüsumları 388 000,0
2.11. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 145 000,0
2.12. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 36 553,0
2.13. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər 5 290,0
2.14. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 7 615 000,0
2.15. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 7 000,0
2.16. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 6 000,0
2.17. Aksiz markalarının satışından daxilolmalar 5 000,0
2.18. Dövlət rüsumu 105 000,0
2.19. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 305 000,0
2.20. Sair vergi daxilolmaları 180 000,0
2.21. Sair daxilolmalar 28 157,0”

3.1-ci maddədə “290 000,0” rəqəmləri “261 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “55 300,0” rəqəmləri “26 300,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin. 

8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Sıra

 

 

 

 

№-si

Xərclərin istiqamətləri Məbləğ(manatla)
1 2 3
8.1. Ümumi dövlət xidmətləri 3.063.698.141,0
8.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri 569.632.369,0
8.1.2. beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri 280.000.000,0
8.1.3. elm xərcləri 135.186.418,0
8.1.4. başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri 16.232.362,0
8.1.5. dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 1.775.096.992,0
8.1.6. yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya 5.200.000,0
8.1.7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya 282.350.000,0
8.2. Müdafiə 2.228.834.663,0
8.2.1. müdafiə qüvvələri 2.114.496.387,0
8.2.2. milli təhlükəsizlik 108.894.688,0
8.2.3. müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 2.422.012,0
8.2.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər 3.021.576,0
8.3. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 1.208.181.941,0
8.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 51.501.532,0
8.3.2. hüquq mühafizə 862.886.713,0
8.3.3. prokurorluq 58.003.801,0
8.3.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər 235.789.895,0
8.4. Təhsil 1.830.212.837,0
8.4.1. məktəbəqədər təhsil 157.372.405,0
8.4.2. ümumi təhsil 940.034.555,0
8.4.3. İlk peşə-ixtisas təhsili 33.604.454,0
8.4.4. orta ixtisas təhsili 43.402.965,0
8.4.5. ali təhsil 37.190.136,0
8.4.6. əlavə təhsil 3.563.056,0
8.4.7. təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 615.045.266,0
8.5. Səhiyyə 830.812.993,0
8.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 108.149.929,0
8.5.2. xəstəxanalar 347.672.051,0
8.5.3. səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 6.364.445,0
8.5.4. səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 4.895.358,0
8.5.5. səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 363.731.210,0
8.6. Sosial müdafiə və sosial təminat 2.698.760.194,0
8.6.1. sosial müdafiə xərcləri 2.663.423.730,0
8.6.1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) 1.246.000.000,0
8.6.2. sosial təminat xərcləri 35.336.464,0
8.7. Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət 738.632.871,0
8.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 137.728.721,0
8.7.2. radio, televiziya və nəşriyyat 67.618.859,0
8.7.3. bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm 438.389.887,0
8.7.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət 94.895.404,0
8.8. Mənzil və kommunal təsərrüfatı 447.801.558,0
8.8.1. mənzil təsərrüfatı 90.651.523,0
8.8.2. kommunal təsərrüfatı 344.805.052,0
8.8.3. su təsərrüfatı 11.824.432,0
8.8.4. mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 520.551,0
8.9. Yanacaq və enerji 5.844.925,0
8.10. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi 684.473.845,0
8.10.1. kənd təsərrüfatı 658.607.308,0
8.10.2. meşə təsərrüfatı 11.409.900,0
8.10.3. balıqçılıq və ovçuluq 2.592.113,0
8.10.4. ətraf mühitin mühafizəsi 4.375.780,0
8.10.5. hidrometeorologiya tədbirləri 7.488.744,0
8.11. Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 3.024.648.000,0
8.11.1. tikinti 3.003.276.000,0
8.11.1.1. dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 3.000.000.000,0
8.11.2. faydalı qazıntılar 21.372.000,0
8.12. Nəqliyyat və rabitə 129.958.976,0
8.12.1. nəqliyyat 86.474.634,0
8.12.2. rabitə 43.484.342,0
8.13. İqtisadi fəaliyyət 360.000.000,0
8.13.1. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 186.000.000,0
8.13.1.1. sahibkarlığa dəstək 136.000.000,0
8.13.1.2. ipotekaya dəstək 50.000.000,0
8.13.2. iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 174.000.000,0
8.14. Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 1.243.139.056,0
8.14.1. məqsədli büdcə fondları 261.000.000,0
8.14.1.1. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu 261.000.000,0
8.14.2. ehtiyat fondları 413.000.000,0
8.14.2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu 285.000.000,0
8.14.2.2. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 128.000.000,0
8.14.3. əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər 569.139.056,0
8.14.3.1. beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər 26.000.000,0
8.14.3.2. fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 25.000.000,0
8.14.3.3. digər xidmətlər üzrə xərclər 518.139.056,0”

 

10-cu maddə üzrə: 

 

“6.602.000.000,0” rəqəmləri “7.010.000.000,0” rəqəmləri ilə, “5.730.624.457,0” rəqəmləri “6.138.624.457,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

 

Həmin maddədəki cədvəlin “1. Bakı” sətrində “6 015 106 000” rəqəmləri “6 423 106 000” rəqəmləri ilə, “5 716 239 457” rəqəmləri “6 124 239 457” rəqəmləri ilə, “Yekun” sətrində “6 602 000 000” rəqəmləri “7 010 000 000” rəqəmləri ilə, “5 730 624 457” rəqəmləri “6 138 624 457” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

 

12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

“Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

(manatla)

12.1. Daxili dövlət borcu üzrə 301.064.641,0
12.1.1. faiz ödənişləri 43.623.646,0
12.1.2. əsas borc üzrə ödənişlər 257.440.995,0
12.2. Xarici dövlət borcu üzrə 1.474.032.351,0
12.2.1. faiz ödənişləri 334.309.734,0
12.2.2. əsas borc üzrə ödənişlər 1.139.722.617,0”

13-cü maddədə “2 500 000,0” rəqəmləri “3 500 000,0” rəqəmləri ilə, “1 500 000,0” rəqəmləri “5 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

15-ci maddədə “1 698 000,0” rəqəmləri “1 673 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

16-cı maddədə “19 956 524,8” rəqəmləri “24 566 633,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

17-ci maddədə “9 947 954,7” rəqəmləri “12 309 273,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.