XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

01 April 2020 - 23:44

Torpaq qatı və faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı ilə bağlı cərimələr bəlli oldu –SİYAHI

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənməsi nəticəsində dəymiş ziyana görə normativlər”i təsdiq edib.

Strateq.az xəbər verir ki, Baş Nazir Əli Əsədovun qərarına əsasən, faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənməsi nəticəsində dəymiş ziyana görə normativlər aşağıdakı kimi müəyyənləşib:

Sıra №-si Faydalı qazıntının adı 1 m3 qanunsuz işlədilən faydalı qazıntıya görə (manatla)
1. Qum 20.0
2. Çınqıl 20.0
3. Çaqıl 20.0
4. Qırmadaş 25.0
5. Gil 30.0
6. Gilcə 25.0
7. Pemza 25.0
8. Gəc 30.0
9. Süxur (qarışıq) 18.0
10. Əhəngdaşı 35.0
11. Dolomit 18.0
12. Mergel 25.0
13. Kvars qumu 35.0
14. Mərmər 300.0
15. Qabbro 700.0
16. Tuflar 20.0
17. Travertin 45.0
18. Mərmərləşmiş əhəngdaşı 230.0
19. Seolit 300.0
20. Barit 500.0
21. Bentonit gilləri 85.0
22. Kaolin 12.0
23. Odadavamlı gillər 15.0
24. Vulkan külü 35.0
25. Bitumlaşmış qumlar 60.0
26. Çınqıl-qum qarışığı 5.0
27. Göl duzu 340.0
28. Daş duz 450.0
29. Gips 35.0
30. Məmulatdaşları(qiymətli, yarımqiymətli) 45.0
31. Dağ-mədən işləri ilə əlaqədar tullantılar 15.0

Qeyd edək ki, torpağın üst münbit qatının qanunsuz götürülməsi zamanı hər 1 m3 üçün təbiətə dəymiş ziyanın məbləği 290 (iki yüz doxsan) manat məbləğində hesablanır.

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində, turizm və rekreasiya zonalarında yer təkinin qanunsuz istismarı zamanı təbiətə dəymiş ziyanın məbləği 3 qat qiyməti ilə hesablanır.

Bu Qərarla təsdiq edilmiş normativlərə əsasən dəymiş ziyan hesablanarkən, birinci dəfə cərimələnən subyektlər üçün 0.7 əmsalı, ikinci dəfə cərimələnən subyektlər üçün 1 əmsalı, 3-cü dəfə cərimələnən subyektlər üçün 1.3 əmsalı, 3 dəfədən çox cərimələnən subyektlər üçün 1.5 əmsalı tətbiq edilir.