XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

28 August 2020 - 17:22

Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı müəyyənləşdi –Qərar

Nazirlər Kabineti “Evdə təhsil almaq  hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Bununla bağlı Baş Nazir Əli əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı müəyyənləşib.

 

Sıra

№-si

Xəstəliklərin

Beynəlxalq Təsnifatı

10-cu baxış üzrə kod

Diaqnoz Xəstəliyin gediş xüsusiyyətləri

(forması, mərhələsi, fazası, ağırlıq

dərəcəsi,  terapiyası)

Psixolojitibbi-

pedaqoji

komissiyanın

təkrar  müayinəsi

1 2 3 4 5
Nevrologiya

 

1. G11.0-G11.9 İrsi ataksiya ağır hərəkət pozuntusu təhsilini

bitirənədək

2. G12.1 Digər irsi spinal əzələ atrofiyaları.

Uşaqlarda                proqressivləşən bulbar iflic [Fasio-Londe] Spinal əzələ atrofiyası

gənclik forması III tip (Kuqelberqvellander) ağır hərəkət pozuntusu təhsilini

bitirənədək

3. G24.1 İdiopatik ailəvi distoniya generalizə olunmuş formalar. Ağır hərəkət məhdudluğu təhsilini

bitirənədək

4. G40.0-G40.9 Epilepsiya gündüz saatlarında teztez təkrarlanan tutmalar 1 il
5. G71.0 Əzələ distrofiyası ağır hərəkət pozuntusu təhsilini

bitirənədək

6. G71.2 Anadangəlmə miopa-

tiyalar

ağır hərəkət pozuntusu təhsilini

bitirənədək

7. G80.0-G80.9 Serebral iflic ağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edə bilmir). Özünə qulluq etməkdə çətinlik təhsilini bitirənədək
8. G81.0-G81.9 Hemiplegiya ağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edə bilmir). Özünə qulluq etməkdə çətinlik təhsilini

bitirənədək

 

1 2 3 4 5
9. G82.0-G82.5 Paraplegiya və tetraplegiya ağır hərəkət pozuntusu (dəstəksiz hərəkət edə bilmir). Özünə qulluq

etməkdə çətinlik

təhsilini bitirənədək
Pediatriya

 

 

10.

 

K50.0-K50.9

 

 

Kron       xəstəliyi (regional enterit) ağır forma, residiv verən gedişlə, nazik və yoğun bağırsağın morfofunksional çatışmazlığı,

çəkinin itirilməsi ilə

 2 il
11. K74.0-K74.6 Qaraciyərin fibrozu və sirrozu   2 il
12. E84.0-E84.9 Kistik-fibroz mukovissidoz. Ağciyər və bağırsaqların morfofunksional çatışmazlığı ilə nəticələnən vəziyyət təhsilini

bitirənədək

 

13. E76.2 Digər mukopolisaxa-

ridozlar

lizosomal toplanma xəstəlikləri (mukopolisaxaridozlar IV və VI tip). Cırtdanboyluluq, spondiloepifizar displaziya, aktiv hərəkətlərin məhdudluğu Təhsilini bitirənədək
14. B20.1-B24 İnsan immunçatışmazlığı virusunun

(İİV) törətdiyi xəstəlik

IV mərhələ, xəstəliyin ağır təzahürlərinin mövcudluğu ilə (vərəm infeksiyası istisna olmaqla) 1 il
15. D82.0 Viskot     Oldriç                 sindromu atopik dermatit, hemorragik sindrom, B və T limfositlərin defisiti və s. təhsilini

bitirənədək

16. Z94.0-Z94.9 Transplantasiya olunmuş orqan və toxumaların olması davamlı hormonal və immunospressiv terapiya 1 il
Hematologiya

 

17. D56.0 Alfa-talassemiya ağır gedişli 1 il
18. D56.1 Beta-talassemiya ağır formalı (böyük və

aralıq)

1 il
19. D56.8 Digər talassemiyalar ağır gedişli drepanotalassemiya 1 il

 

1   2 3 4 5
20. D58.9   Dəqiqləşdirilməmiş irsi hemolitik anemiya ağır gedişli 1 il
21. D59.1   Digər            autoimmun

hemolitik anemiyalar

ağır forma, tez-tez krizlərlə müşahidə olunan, splenektomiyadan sonrakı vəziyyət 1 il
22. D61.0   Konstitusional aplastik anemiya ağır        gedişli,                somatik ağırlaşmalar təhsilini

bitirənədək

23. D66   VIII amilin irsi çatışmazlığı ağır gedişli, hemorragik

sindrom, hərəkət məhdudiyyəti

2 il
24. D67   IX amilin irsi çatışmazlığı ağır gedişli, hemorragik

sindrom, hərəkət məhdudiyyəti

2 il
25. D69.1   Trombositlərin keyfiyyət qüsurları, BernarSulye (nəhəng trombositlər) sindromu, Qlansman trombas-

teniyası

ağır gedişli, hemorragik sindrom 2 il
26. D69.3   İdiopatik                trombositopenik purpura xroniki gedişli, tez-tez residiv verən, hemorragik sindrom 1 il
    Endokrinologiya

 

 
27. E10.0   İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma ilə bazis-bolyus terapiya, ağır forması gündə 3 dəfə, yaxud daha çox

insulin inyeksiyası

təhsilini bitirənədək
    Allerqologiya

 

 
28. J45.0

J96.1

  Allergik komponentin üstünlüyü ilə müşahidə olunan bronxial astma;

xronik respirator çatışmazlıq

ağır gedişli, atopik forma, tez-tez residiv verən. II dərəcəli tənəffüs çatışmazlığı. Davamlı bazis terapiya 1 il
    Cərrahiyə   
29. K63.2   Bağırsaq fistulu mədə-bağırsaq traktında aparılan ağır cərrahi əməliyyatlardan sonra yaranan 1 il

 

1 2 3 4 5
30. Q42.2-Q42.3 Anal dəliyinin anadangəlmə olmaması, atreziyası və fistul ilə stenozu kolostomiya          sonrası

yaranan disfunksiyalar

1 il
31. T90 Başın       travmalarının

nəticələri

baş beyində aparılan böyük sümük defekti ilə ağır cərrahi əməliyyatlar 1 il
32. Z96.7 Digər sümüklərin və vətərlərin implantlarının olması (kəllə

plastikası)

baş beyində aparılan

ağır cərrahi əməliyyatlar

1 il
33. R15 Nəcisi saxlaya bilməmək anal sfinkterin III-IV dərəcəli çatışmazlığı, əməliyyatlardan sonrakı

vəziyyət

1 il
34. T92.6 Yuxarı ətrafın travmatik amputasiyasının

nəticələri