XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

24 November 2018 - 10:46

ALLAHIN 101 ADI-SİYAHI

Dini mənbələr Allahın 101 adının olduğunu yazırlar.

Görkəmli yazıçı Çingiz Hüseynov “Fətəli Fəthi” kitabında Allahın 99 adını bu sayaq sıralayıb:

1. Allah;
2. Rəhman;
3. Rəhim;
4. Malik (Sahib);
5. Qüddus (müqəddəs);
6. Səlam;
7. Mömin;
8. Müqaimin (qoruyan);
9. Adil;
10. Alim;
11. Ali;
12. Əvvəl;
13. Axır;
14. Alimülğeyb (gələcəkdə olan hadisələri qabaqcadan bilən);
15. Cabbar;
16. Bari (yaradan);
17. Xaliq (yaradan);
18. Xaliqul Bəşər (insanları yaradan);
19. Nəqqaş;
20. Müsəvvir (təsvr edən);
21. Qəffar;
22. Təvvab (əfv edən);
23. Məxfirət;
24. Fəttah (sirrləri açan);
25. Qadir (qüdrət sahibi);
26. Qasimi-rizq (ruzu bölən);
27. Qəni;
28. Qəfur;
29. Qafar;
30. Qəhhar (qüdrətli);
31. Vəhhab (bağışlayan, səxavətli);
32. Rəzzaq (ruzu verən);
33. Qabiz (tutan, alan);
34. Hafiz;
35. Rəfi (yüksək, uca);
36. Müqqiz;
37. Müzill;
38. Sami (yüksək);
39. Basir (görən);
40. Basit;
41. Hakim;
42. Lətif;
43. Xəbir (xəbəri olan);
44. Həlim (mülayim);
45. Şükür;
46. Kəbir;
47. Hafiz;
48. Cəlil;
49. Cazib;
50. Kərim;
51. Raqib (qoruyan);
52. Vace (geniş);
53. Hikmət;
54. Vədud (sevən, məhəbbət bəsləyən);
55. Məcid (əzəmətli);
56. Bais (səbəb olan);
57. Şahid;
58. Haqq;
59. Vəkil;
60. Qavi (möhkəm);
61. Mətin;
62. Vəli (dost);
63. Hamid;
64. Batin (gizli);
65. Badi (başlayan);
66. Baki (sona yetirən);
67. Səməd (əbədi mövcud olan);
68.Vahid (tək, təkrarolunmaz);
69. Muqtədir (qüdrət verən);
70. Müqəddim (başlayan);
71. Müaxir (davam edən);
72. Zahir (aydın);
73. Həyyi-layəmut (həmişə oyaq);
74. Həyyi-lahəmut (həmişə qalan, ölməz);
75. Mütəkəbbir (ucaldılan);
76. Mukid (gizlini aşkar görən);
77. Hasib (qoruyan);
78. Mücib (diqqət yetirən);
79. Mühyi (dirildən, həyat verən);
80. Mübdi (təzələyən);
81. Müid (qaytaran);
82. Mümit (öldürən);
83. Qayim (Mövcud olan);
84. Vəcd (özünü unutmaq dərəcəsində ilahi eşqə dalma);
85. Vacib;
86. Mütaqali (çox uca);
87. Barr (rəğbət bəsləyən);
88. Müntəqim (qisas alan);
89. Qəfu (əfv edən);
90. Rauf (mehriban);
91. Maliku-ll-Mülki (səltənət sahibi);
92. Züll Cəlali vell ikrami (ucalıq və cəlal sahibi);
93. Cami (cəm edən, toplayan);
94. Muni (var dövlət bəxş edən);
95. Mani (qarşısını alan);
96. Şamil (bütün aləmi əhatə edən);
97. Nurr;
98. Qadi (aparan);
99. Varis;
100. Səbr (Sabir);
101. Rəşid (düzgün, sağlam, igid).