XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

04 April 2015 - 04:13

Azad Qaradərəli: Sözün mühacirəti

Azad sözümüz qürbətlərə düşüb qərib oldu

Banin.jpg

(Fransada mühacir həyatı yaşamış yazıçımız ümmülbanu Baninin “Qafqaz günləri” romanının “Xan” nəşriyyatında çapdan çıxması münasibətilə)

1920-ci ildə təkcə müstəqil dövlətimizi itirmədik, həm də müstəqil sözümüzü itirdik. O vaxtdan 95 il keçib, hələ də o itkin sözümüzü axtarır, tapa bilmirik. Bolşeviklər həqiqi sözün sahibləri Cavidi, Cavadı, Müşfiqi gedər-gəlməzə göndərdilər. Bir az əlli tərpənənlər isə ölkədən qaçdılar – azad sözümüz də qürbətlərə düşüb qərib oldu. M.Ə.Rəsulzadə ilə bərabər Mirzəbala Məmmədzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Almas İldırım, Səməd Ağaoğlu və ümbülbanu Banin

Bu günkü söhbətimiz ümmülbanu və onun “Qafqaz günləri” əsəri barədədir. Bir ehtimala görə, görkəmli rus ədibi, Nobel ödülçüsü Buninin şərəfinə özünə Banin (həm də fransızca ümbülbanunun rahat deyiliş tərzi) təxəllüsü götürən ümbülbanu iki nəhəng Bakı milyonçusu Şəmsi Əsədullayevlə Ağamusa Axundovun nəvələridir. Bakı bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdən sonra o, atası Mirzə Əsədullayevlə bərabər (atası müstəqil hökümətin nazirlərindən idi) Fransaya mühacirət edir. Hələ Bakıda keçən uşaqlıq illərində ümmülbanu aldığı Avropa təliminin verdiyi imkanlara görə bir neçə xarici dil öyrənmiş, rus və dünya ədəbiyyatını dərindən mənimsəmişdi. Avropaya mühacirətə gedəndə, demək olar ki, onun adaptasiya problemi olmadı – zatən aldığı təlim-tərbiyə gənc xanımı buna hazırlamışdı.

ümbülbanu Parisdə həm təhsilini artırır, həm də yaşamaq üçün bir sıra peşələrə yiyələnir. Son dərəcə gözəl və qamətli olması ona model olmaq imkanı da qazandırır. Amma onun əsl peşəsi içində qövr edən yurd və torpaq həsrətindən doğan yazıçılıq idi. (Onun əsərlərini oxuyanlar yazıçını vətənpərvər olmamaqda təqsirləndirə bilərlər, halbuki elə onun ilk əsəri olan “Qafqaz günləri” bu fikirlərin nə qədər dayanıqsız olduğunu sübut edir. Bəli, ümbülbanu “Mən vətənimi sevirəm!” deyib qışqırmır, amma vətənini kəm-kəsirləri, çatızmazlıqları ilə bərabər sevir.) Ki, bir qədər sonra o qələmə sarılaraq özünün ilk irihəcmli əsərini – “Qafqaz günləri” (“Jours caucasines”) memuar romanını yazır. 1946-cı ildə Parisdə çap olunan əsər müəllifinə uğur qazandırır. Tanınmış qələm adamları Andre Marlo, İvan Bunin, Mikos Kazaçakis, Anri Monterlen, Ernst Yünger romanı oxuyub müsbət dəyərləndirirlər. Elə Buninlə ilk tanışlığı da bundan sonra başlayır.

Əsər başlar-başlamaz müəllif öz nəslini (əslində burada söhbət neft pulları ilə varlanan bütün Bakı milyonçularından gedir) kəskin tənqid edir, onları neft pulları ilə varlanan adi qoyun otaran kəndliyə bənzədir. Və birdən-birə varlanan bu milyonçuların gözü ayaqlarının altını görmür, eyş-işrətə qurşanır, maarifə, mədəniyyətə, elmə fikir vermirlər. Hətta babalarından biri ailəsini Bakıda atıb Moskvaya gedir. Orada rus qadınla evlənərək əslini, nəslini unudur: “Axır ki, mən qalmaqallı bir ilin qış günlərində belə qəribə, ekzotik, varlı bir ailədə doğulmuşam”.

O vaxtkı Bakını təsvir edən yazıçı bunu öz evlərinin timsalında daha yaxşı verə bilib: evlərinin bir hissəsi Mavritaniya üslublu mebellə, digəri Versal üslubuyla, başqa bir hissəsi isə qotik üslubla bəzədilib. Yaxud alman mürəbbiyəsi fröyleyn Annadan aldıqları Avropa tərbiyə tərzi, musiqi çalışmaları, Mopassanı, Dostoyevskini, çexovu, Tolstoyu, Balzakı erkən yaşdan oxumaları, beyəlmiləl şəhər olan Bakı və bakılılara rəğbət, ilk müstəqil Cümhuriyyətimizə olan məhəbbət və bunun əsərdə əksi romanın ən uğurlu yerlərindəndir. Onu da deyim ki, hələ də müəllifinin kimliyi mübahisəli olan “Əli və Nino” romanı ilə səsləşən yerlər əsərdə kifayət qədərdir.

Romanda xurafata, avamlığa, cəhalətə dərin nifrət var. Hətta bəzən bu nifrət əndazəni aşır ki, bu da təbiidir. Son dərəcə müasir tərbiyə üsulu görmüş müəllif qızların 13 yaşında 60 yaşlı kişilərə ərə verilməsini, kitabdan, elmdən uzaq düşmələrini təmsil olunduğu cəmiyyətə bağışlaya bilmirdi.

Mətndə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda cərəyan edən hadisələr, sinfi mübarizə, milli qarşıdurmalar, xüsusən azərbaycanlı-erməni münasibətləri öz əksini tapmışdır. Bəzi yerlərdə müəllifin bədii düşüncələri hətta öz zamanının çənbərinə sığmamış, daha sərbəst ifadə olunmuşdur. Elə buna görə də əsəri Azərbaycan dilinə orijinaldan çevirən Hamlet Qoca bəzi səhifələri (ilk baxışda erotik görünən, amma naturalistcəsinə təsvir olunan) ixtisar etmiş, belə desək, tərcümə etməmişdir. Bu səbəbdən əsər Bakıda həm əvvəlki nəşrlərdə, həm də 2006-cı ildə, demək olar ki, naqis şəkildə nəşr olunmuşdur.

Bu yaxınlarda gənc tərcüməçi çimnaz Vəliyeva əsərə yenidən göz yetirmiş, həmin buraxılmış hissəni tərcümə edərək memuarı bütövləşdirmişdir.

Mən yeni nəşrin redaktoru kimi əsəri fransızcadan tərcümə edən Hamlet Qocanın gördüyü işin dəyərini azaltmadan “Qafqaz günləri” avtobioqrafik romanını Azərbaycan dilində ilk dəfə tam halda nəşr edən “Xan” nəşriyyatının işini dəstəkləyir, oxucuları bu gözəl əsəri oxumağa çağırıram.