XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

11 April 2018 - 22:49

Seçki fəlsəfəsi –Təbii hüquqları doğuran ictimai vəhdət prosesi

elsen-2.jpg

Elşən Nəsibov

Seçki prosesləri məfhumu, ideologiyası  dövlətçilik fəlsəfi məfhumunun tərkib elementini təşkil edir. 

Seçkinin mənfi tərəfləri ilə yanaşı (məsələn, inkişaf etməmiş cəmiyyətlərdə bu proses daha çox kortəbii mahiyyətlidir. Passiv seçki proseslərində hər kəs öz namizədini layiqincə dəyərləndirə bilməz. Ona görə qeyri-yetişkən, qeyri-rasional mühit mövcud olur),  müsbət cəhətləri də mövcuddur. Seçki prosesində, seçki aktlarında iştirak ilk növbədə vətəndaşların ictimai, siyasi, mədəni vəzifə və hüquqlarından irəli gəlir. Hüquq təbiidir. Ona görə ki, dövlət təbii seçim olaraq meydana gəlib.  Bu hüquqlarla vəzifələr yerinə yetirilir. Məsuliyyətlər əmələ gəlir.  Seçki prosesi dövlətçilik ideologiyasından, hakimiyyətin tənzimləməsindən, başlıcası isə hakimiyyətin mənbəyinin xalq olması ideyasından qaynaqlanır. Seçki prosesi imkan verir ki, xalq həmrəylik formasında, birgə şəkildə öz dövlətinin tərkib elementi və idarəetmə strukturu olan idarəçilik mexanizmlərini formalaşdırsın. Seçki proseslərində iştirak etməklə və yolla hakimiyyəti formalaşdırmaqla vətəndaşların ali siyasi hüquqları formalaşmış olur. Seçki yolu ilə dövlət rəhbəri, xalqı təmsil edən ali ictimai, siyasi və mədəni statuslu şəxs, müəyyən olunur. Seçki ilə xalq və hakimiyyət arasında bir körpü, bütövlük və vasitə yaranır. Seçkilərin mövcudluğu hakimiyyət komandasının xalq qarşısında müddətli imtahanı, sınağı kimi də dəyərləndirilə bilər.  Seçkidə ictimai həmrəylik nümayiş olunur, birgə şəkildə hakimiyyət komandası və dövlət rəhbəri müəyyən olunur. Bu baxımdan da ictimai vəhdətlik  prosesindən ibarətdir.