XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

01 February 2018 - 21:00

Sənədsiz maşın sürənləri ağır cəzalar gözləyir –"Yol hərəkəti haqqında” Qanunda mühüm dəyişikliklər oldu

Bu gün Prezident İlham Əliyev "Yol hərəkəti haqqında” Qanununa mühüm dəyişiklikləri təsdiq edib.

Strateq.az xəbər verir ki, bununla da  “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 9, maddə 564; 2001, № 5, maddə 298, № 11, maddələr 676, 698; 2002, № 1, maddə 9, № 8, maddə 463; 2003, № 8, maddə 424; 2004, № 2, maddə 57, № 11, maddə 901; 2005, № 4, maddə 277, № 10, maddə 874, № 11, maddə 993; 2006, № 12, maddə 1027; 2007, № 6, maddə 560, № 11, maddələr 1053, 1091; 2008, № 2, maddə 49, № 6, maddələr 453, 463, № 7, maddə 602; 2009, № 2, maddə 47, № 4, maddə 210, № 12, maddə 948; 2010, № 7, maddə 598; 2011, № 2, maddə 71, № 4, maddə 255, № 6, maddə 469, № 12, maddə 1097; 2012, № 5, maddə 402, № 7, maddə 671; 2013, № 4, maddələr 362, 363, № 7, maddə 795, № 11, maddələr 1295, 1298; 2014, № 4, maddələr 343, 346, № 5, maddə 467, № 11, maddə 1352; 2015, № 1, maddə 2, № 2, maddələr 76, 79, 105, № 5, maddə 502, № 6, maddə 686, № 11, maddələr 1256, 1276; 2016, № 11, maddələr 1758, 1784, 1795, № 12, maddə 1993; 2017, № 2, maddələr 138, 150, № 5, maddə 727, № 8, maddə 1507) aşağıdakı dəyişikliklər olub:

1. 4-cü maddənin birinci hissəsinin 25-ci bəndinə “inzibati” sözündən sonra “xətalar haqqında” sözləri əlavə edilsin.

2. 27-ci maddə üzrə:

2.1. I hissənin ikinci cümləsinə “rüsumların” sözündən sonra “, yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələrin” sözləri əlavə edilsin;

2.2. IV-I hissənin 5-ci bəndinə “dövlət rüsumunun” sözlərindən sonra “, bu Qanunun 27-ci maddəsinin V hissəsində nəzərdə tutulan inzibati cərimənin” sözləri əlavə edilsin;

2.3. IV-I hissəyə aşağıdakı məzmunda 5-1-ci bənd əlavə edilsin:

“5-1) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1 – 57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırmaq mümkün olmayan yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması;”;

2.4. V hissənin birinci cümləsinə “müvafiq sənədlər verildiyi” sözlərindən sonra “, onun barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildiyi” sözləri əlavə edilsin;

2.5. VI-I hissənin birinci cümləsinə “həvalə etdiyi şəxsin” sözlərindən sonra “(nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün)” sözləri əlavə edilsin.

3. 30-cu maddə üzrə:

3.1. VI-I hissənin 4-cü bəndinə “dövlət rüsumunun” sözlərindən sonra “, bu Qanunun 30-cu maddəsinin VIII hissəsində nəzərdə tutulan inzibati cərimənin” sözləri əlavə edilsin;

3.2. VI-I hissəyə aşağıdakı məzmunda 4-1-ci bənd əlavə edilsin:

“4-1) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1 – 57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırmaq mümkün olmayan yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması;”;

3.3. VIII hissəyə “təqdim edildikdə” sözlərindən sonra “və onun barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildikdə” sözləri əlavə edilsin.

4. 35-ci maddə üzrə:

4.1. IV-I hissənin 1-ci bəndinə “dövlət rüsumunun” sözlərindən sonra “, şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən inzibati cərimənin” sözləri əlavə edilsin;

4.2. IV-I hissəyə aşağıdakı məzmunda 1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“1-1) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1 – 57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırmaq mümkün olmayan yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması;”;

4.3. VII hissəyə “kateqoriyalar saxlanılmaqla,” sözlərindən sonra “bu Qanunun 35-ci maddəsinin VIII hissəsində nəzərdə tutulan sənədlər təqdim edildikdə və şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən inzibati cərimə ödənildikdə” sözləri əlavə edilsin;

4.4. IX hissədə “dördüncü” sözü “beşinci” sözü ilə əvəz edilsin;

4.5. XII hissəyə “baxılmamasında və ya” sözlərindən sonra “baxılarkən” sözü əlavə edilsin.

5. 37-ci maddənin III hissəsinin 2-ci bəndində “qüvvədə olan qanunvericiliklə” sözləri “qanunla” sözü ilə əvəz edilsin.

6. 46-cı maddənin II hissəsinin 6-cı bəndindən “, müəyyən olunmuş qaydada təchiz edilməyən” sözləri çıxarılsın.

7. 54-cü maddənin I hissəsinin üçüncü cümləsindən “və ya daxil olmaqdadırsa” sözləri çıxarılsın.

8. 85-ci maddənin 9-cu bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda fiziki şəxsləri nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasından kənarlaşdırır və həmin hallar aradan qaldırılanadək nəqliyyat vasitəsini saxlanılması üçün müvəqqəti olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mühafizə olunan duracağına göndərir (nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması iki nüsxədə olan aktla rəsmiləşdirilir, onun birinci nüsxəsi inzibati xəta haqqında protokola əlavə edilir, surəti isə nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsə verilir).

Qeyd: Nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması səbəbinin aradan qaldırıldığı barədə lazımi sənədlər təqdim edildikdən və ya inzibati xəta törətmiş şəxs barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edildikdən, nəqliyyat vasitəsinin duracağa gətirilməsi və onun orada saxlanılması üçün haqq ödənildikdən dərhal sonra, saxlanılmış nəqliyyat vasitəsi sahibinə qaytarılır. Belə nəqliyyat vasitələrinin duracaqdan buraxılması üçün xüsusi icazə tələb olunmur. Nəqliyyat vasitəsi qanunsuz saxlanılmışdırsa və ya lazımi qaydada saxlanılmaması nəticəsində maddi zərər vurulmuşdursa, onun sahibi qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər.”.