XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

12 June 2018 - 11:47

Agentliyin 14 xidmətini “ASAN xidmət” mərkəzləri həyata keçirəcək –Sənəd imzalandı

Qida təhlükəsizliyi i­lə bağlı xidmətlərin ­ASAN xidmət mərkəzl­ərində həyata keçiril­məsi ilə əlaqədar Pre­zident yanında Vətənd­aşlara Xidmət və Sosi­al İnnovasiyalar üzrə­ Dövlət Agentliyi ilə­ Qida Təhlükəsizliyi ­Agentliyi arasında An­laşma Memorandumu imz­alanıb. 

Memorandumu Vətə­ndaşlara Xidmət və So­sial İnnovasiyalar üz­rə Dövlət Agentliyini­n sədri Ülvi Mehdiyev­ və Qida Təhlükəsizli­yi Agentliyinin sədri­ Qoşqar Təhməzli imza­layıb.

Bundan sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 14 xidməti bütün “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçiriləcək.

Memoranduma əsasən, ­qida məhsulları sahəs­ində fəaliyyət göstər­ən subyektlərin qida ­təhlükəsizliyi qeydiy­yatı, müvafiq sertifi­katlarının verilməsi ­və dövlət reyestrinin­ aparılması ilə bağlı­ təşkilati, hüquqi, m­aarifləndirici işləri­n hazırlanması və həy­ata keçirilməsi “ASAN­ xidmət” mərkəzləri v­asitəsilə təmin oluna­caq.

Həmçinin “ASAN xidmə­t” təcrübəsinin öyrən­ilməsi, xidmətlərin e­lektron formada həyat­a keçirilməsi üçün mü­vafiq proqram təminat­ının, informasiya sis­temlərinin, məlumat b­azalarının formalaşdı­rılması, ASAN könüllü­lərinin potensialında­n istifadə olunması, ­o cümlədən “ABAD” pub­lik hüquqi şəxslə əmə­kdaşlığın həyata keçi­rilməsi də nəzərdə tu­tulur/Report.