XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

14 July 2020 - 17:32

2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun təsdiqləndi –Gəlir və xərclərin CƏDVƏLİ

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanunu imzalayıb.

Strateq.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra

 №-si

Göstəricilər Məbləğ

(manatla)

 1. Gəlirlər 24 218 061 691
1.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 952 121 218
1.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 545 987 926
1.3. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 50 026 792
1.4. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 212 613 736
1.5. Əlavə dəyər vergisi 5 185 064 027
1.5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 3 004 081 998
1.6. Sadələşdirilmiş vergi 358 576 105
1.7. Aksizlər 854 736 821
1.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər 249 632 599
1.8. Yol vergisi 118 905 380
1.8.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 45 431 630
1.9. Mədən vergisi 133 787 015
1.10. Gömrük rüsumları 1 109 478 581
1.11. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 232 611 795
1.12. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 52 324 285
1.13. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər 869 000
1.14. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert) 11 364 300 000
1.15. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 11 440 288
1.16. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 8 433 804
1.17. Dövlət rüsumu 191 297 431
1.18. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 578 879 795
1.19. Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 127 270 186
1.20. Sair daxilolmalar 129 337 506
 2. Xərclər 24 425 913 957
2.1. Ümumi dövlət xidmətləri 2 985 647 754
2.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri 774 460 965
2.1.2. beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri 169 718 795
2.1.3. elm xərcləri 122 289 584
2.1.4. başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri 88 355 950
2.1.5. dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 1 524 774 509
2.1.6. yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya 4 687 951
2.1.7. yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya 1 000 000
2.1.8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya 300 360 000
2.2. Müdafiə 3 162 481 029
2.2.1. müdafiə qüvvələri 1 467 130 104
2.2.2. milli təhlükəsizlik 159 934 807
2.2.3. müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 2 779 243
2.2.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər 1 532 636 875
2.3. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 1 505 054 399
2.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 63 806 121
2.3.2. hüquq-mühafizə 1 151 217 501
2.3.3. Prokurorluq 63 921 809
2.3.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər 226 108 968
2.4. Təhsil 2 195 706 063
2.4.1. məktəbəqədər təhsil 214 943 567
2.4.2. ümumi təhsil 1 264 259 282
2.4.3. peşə təhsili 32 270 122
2.4.4. orta ixtisas təhsili 42 268 408
2.4.5. ali təhsil 231 556 711
2.4.6. əlavə təhsil 1 713 969
2.4.7. təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 408 694 004
2.5. Səhiyyə 873 633 385
2.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 115 230 200
2.5.2. xəstəxanalar 363 928 740
2.5.3. səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 6 623 774
2.5.4. səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 7 872 820
2.5.5. səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 379 977 851
2.6. Sosial müdafiə və sosial təminat 2 281 031 227
2.6.1. sosial müdafiə xərcləri 2 243 074 522
2.6.1.1. sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1 182 732 410
2.6.2. sosial təminat xərcləri 37 932 950
2.6.3. sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 23 755
2.7. Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət 335 770 044
2.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 139 795 053
2.7.2. radio, televiziya və nəşriyyat 60 609 224
2.7.3. bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm 66 613 776
2.7.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət 68 751 991
2.8. Mənzil və kommunal təsərrüfatı 334 392 734
2.8.1. mənzil təsərrüfatı 49 351 598
2.8.2. kommunal təsərrüfatı 258 282 950
2.8.3. su təsərrüfatı 4 559 470
2.8.4. mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 22 198 716
2.9. Yanacaq və enerji 7 794 557
2.9.1. enerji kompleksi 6 294 557
2.9.2. yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar 1 500 000
2.10. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi 857 628 233
2.10.1. kənd təsərrüfatı 823 732 629
2.10.2. meşə təsərrüfatı 10 793 004
2.10.3. balıqçılıq və ovçuluq 1 757 722
2.10.4. ətraf mühitin mühafizəsi 14 042 459
2.10.5. hidrometeorologiya tədbirləri 7 302 419
2.11. Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 6 213 995 420
2.11.1. Tikinti 6 200 833 066
2.11.1.1. dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 6 199 424 630
2.11.2. faydalı qazıntılar 10 546 174
2.11.3. geodeziya və xəritəçəkmə 2 616 180
2.12. Nəqliyyat və rabitə 175 058 870
2.12.1. nəqliyyat 124 572 265
2.12.2. rabitə 50 486 605
2.13. İqtisadi fəaliyyət 372 606 588
2.13.1. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 190 386 210
2.13.1.1. sahibkarlığa dəstək 48 386 210
2.13.1.2. Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri 142 000 000
2.13.2. iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 182 220 378
2.14. Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 3 124 479 317
2.14.1. məqsədli büdcə fondları 322 000 000
2.14.1.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu 302 000 000
2.14.2. ehtiyat fondları 1 376 871 444
2.14.2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu 296 713 458
2.14.2.2. Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu 1 080 157 986
2.14.3. əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər 1 425 607 873
2.14.3.1. beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər 71 409 730
2.14.3.2. fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20 000 000
2.14.3.3. sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər 1 334 198 143
2.15. 2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği 634 337
 3. Büdcə kəsiri 207 852 266
 4. 2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı 2 342 195 300

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.