XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

12 August 2020 - 18:12

Dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik təsdiqləndi:gəlir və xərclər bəlli oldu + CƏDVƏL

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanunu imzalayıb.

Strateq.az xəbər verir ki, sənədə əsasən Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 124 000,0 min manat, xərcləri 27 492 200,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 23 359 465,0 min manat, yerli gəlirləri 764 535,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26 677 330,0 min manat, yerli xərcləri 814 870,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib:

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub:

Sıra №-si Gəlirlərin mənbələri Məbləğ

(min manatla)

1 2 3
2.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 130 000,0
2.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 267 700,0
2.3. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 40 000,0
2.4. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 186 000,0
2.5. Əlavə dəyər vergisi 4 598 400,0
2.5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 2 675 000,0
2.6. Sadələşdirilmiş vergi 341 000,0
2.7. Aksizlər 936 400,0
2.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər 200 000,0
2.8. Yol vergisi 121 000,0
2.8.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 45 000,0
2.9. Mədən vergisi 129 500,0
2.10. Gömrük rüsumları 910 000,0
2.11. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 168 000,0
2.12. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2 381,0
2.13. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər 2 780,0
2.14. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) 12 200 000,0
2.15. Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar     8 000,0
2.16. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 5 000,0
2.17. Dövlət rüsumu 180 000,0
2.18. Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 7 000,0
2.19. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 804 000,0
2.20. Sair daxilolmalar 86 839,0

1.2. 3-cü maddə üzrə:

1.2.1. 3.1-ci maddədə “322 000,0” rəqəmləri “300 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.2.   3.1.2-ci maddədə “7 000,0” rəqəmləri “5 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.3. 3.1.4-cü maddədə “90 400,0” rəqəmləri “92 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.4.  3.1.7-ci maddə ləğv edilsin;

1.3.  7-ci, 9-cu və 11-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri Məbləğ

(manatla)

1 2 3
7.1. Ümumi dövlət xidmətləri 3 839 732 671,0
7.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti 1 051 844 362,0
7.1.2. beynəlxalq münasibətlər 399 800 000,0
7.1.3. xarici yardımlar 22 000 000,0
7.1.4. Elm 187 317 072,0
7.1.5. seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri 75 830 025,0
7.1.6. büdcələrarası transfertlər 376 780 000,0
7.1.6.1. yerli (bələdiyyələr)  büdcələrə  verilən dotasiya 5 000 000,0
7.1.6.2. yerli (bələdiyyələr) büdcələrə  verilən subvensiya 1 200 000,0
7.1.6.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya 370 580 000,0
7.1.7. dövlət borcu 1 726 161 212,0
7.2. Müdafiə və milli təhlükəsizlik 3 804 168 005,0
7.2.1. müdafiə qüvvələri 1 670 946 168,0
7.2.2. milli təhlükəsizlik 244 151 063,0
7.2.3. sərhəd xidməti 279 414 497,0
7.2.4. müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 3 794 841,0
7.2.5. müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər 1 605 861 436,0
7.3. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 1 936 720 015,0
7.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 106 610 253,0
7.3.2. hüquq mühafizə 1 471 521 710,0
7.3.3. Prokurorluq 67 890 079,0
7.3.4. hüquqi yardım 5 540 450,0
7.3.5. məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər 285 157 523,0
7.4. Təhsil 3 034 767 819,0
7.4.1. məktəbəqədər təhsil 287 827 523,0
7.4.2. ümumi təhsil 1 702 733 691,0
7.4.3. peşə təhsili 53 860 031,0
7.4.4. orta ixtisas təhsili 74 065 637,0
7.4.5. ali təhsil 49 034 791,0
7.4.6. əlavə təhsil 4 251 412,0
7.4.7. təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 4 765 802,0
7.4.8. təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 858 228 932,0
7.5. Səhiyyə 1 716 595 488,0
7.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 1 203 141,0
7.5.2. xəstəxanalar 164 832 834,0
7.5.3. səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 2 791 111,0
7.5.4. səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər 1 547 768 402,0
7.6. Sosial müdafiə və sosial təminat 3 237 037 216,0
7.6.1. sosial müdafiə 305 828 436,0
7.6.2. sosial təminat 210 444 724,0
7.6.3. sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 60 000,0
7.6.4. sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər 2 720 704 056,0
7.6.4.1. sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1 188 914 030,0
7.7. Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət 426 092 445,0
7.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 175 250 865,0
7.7.2. televiziya, radio və nəşriyyat 51 948 306,0
7.7.3. bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti 51 800 565,0
7.7.4. mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər 147 092 709,0
7.8. Mənzil və kommunal təsərrüfatı 248 181 993,0
7.8.1. mənzil 32 691 008,0
7.8.2. kommunal təsərrüfatı 96 544 484,0
7.8.3. su təsərrüfatı 42 104 900,0
7.8.4. mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 76 841 601,0
7.9. Kənd təsərrüfatı 897 675 885,0
7.9.1. kənd təsərrüfatı tədbirləri 444 141 190,0
7.9.2. Baytarlıq 32 100 000,0
7.9.3. Meliorasiya 412 097 695,0
7.9.4. kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər 9 337 000,0
7.10. Ətraf mühitin mühafizəsi 273 314 265,0
7.10.1. bioloji zənginliyin qorunması 7 549 978,0
7.10.2. hidrometeorologiya tədbirləri 11 878 386,0
7.10.3. meşə təsərrüfatı 15 039 693,0
7.10.4. balıqçılıq və ovçuluq 1 948 028,0
7.10.5. ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 227 989 180,0
7.10.6. ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 8 909 000,0
7.11. İqtisadi fəaliyyət 5 832 835 489,0
7.11.1. nəqliyyat və rabitə 296 049 248,0
7.11.2. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 75 457 927,0
7.11.3. tikinti və şəhərsalma 4 910 561 800,0
7.11.3.1. dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 4 909 000 000,0
7.11.4. geodeziya və faydalı qazıntılar 15 303 800,0
7.11.5. yanacaq və enerji kompleksi 4 700 000,0
7.11.6. iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 1 500 000,0
7.11.7. iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər 529 262 714,0
7.12. Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər 2 245 078 709,0
7.12.1. ehtiyat fondları 690 000 000,0
7.12.1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu 480 000 000,0
7.12.1.2. Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu 210 000 000,0
7.12.2. məqsədli büdcə fondları 300 000 000,0
7.12.2.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu 300 000 000,0
7.12.3. valyuta konvertasiyası 4 000 000,0
7.12.4. əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət 1 251 078 709,0
7.12.4.1. fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20 000 000,0
7.12.4.2. sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər 1 231 078 709,0

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.190.000.000,0  manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 112.600.000,0 manat, yerli xərclər 814.870.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.312.865.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 50.335.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

(manatla)

Şəhər və rayonların adı Gəlirlər Yerli xərclər Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi
Cəmi o cümlədən
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ
Şəhərlər:        
1 Bakı 6 389 666 000 84 424 000 324 429 000 5 980 813 000 0
2 Gəncə 57 957 000 1 048 000 34 477 000 22 432 000 0
3 Lənkəran 21 734 000 1 338 000 12 974 000 7 422 000 0
4 Mingəçevir 25 888 000 75 000 18 562 000 7 251 000 0
5 Naftalan 4 678 000 2 000 3 192 000 1 484 000 0
6 Sumqayıt 123 147 000 1 549 000 42 886 000 78 712 000 0
7 Şəki 24 783 000 1 168 000 11 920 000 11 695 000 0
8 Şirvan 22 387 000 983 000 5 940 000 15 464 000 0
9 Yevlax 16 928 000 1 683 000 8 923 000 6 322 000 0
10 Xankəndi      
  Rayonlar:      
11 Abşeron 51 087 000 166 000 15 967 000 34 954 000 0
12 Ağcabədi 13 483 000 997 000 8 946 000 3 540 000 0
13 Ağdam 5 009 000 33 000 9 399 000 0 4 423 000
14 Ağdaş 5 997 000 19 000 7 135 000 0 1 157 000
15 Ağstafa 6 211 000 48 000 7 148 000 0 985 000
16 Ağsu 7 162 000 581 000 4 964 000 1 617 000 0
17 Astara 12 357 000 4 013 000 5 399 000 2 945 000 0
18 Balakən 5 455 000 1 222 000 5 898 000 0 1 665 000
19 Beyləqan 9 968 000 34 000 5 984 000 3 950 000 0
20 Bərdə 14 246 000 55 000 8 307 000 5 884 000 0
21 Biləsuvar 9 055 000 1 916 000 4 932 000 2 207 000 0
22 Cəbrayıl 998 000 15 000 3 334 000 0 2 351 000
23 Cəlilabad 8 028 000 35 000 7 691 000 302 000 0
24 Daşkəsən 3 677 000 2 000 3 675 000 0 0
25 Füzuli 7 238 000 19 000 9 614 000 0 2 395 000
26 Gədəbəy 5 640 000 38 000 6 950 000 0 1 348 000
27 Goranboy 5 502 000 17 000 8 273 000 0 2 788 000
28 Göyçay 10 830 000 23 000 7 478 000 3 329 000 0
29 Göygöl 12 202 000 8 000 6 512 000 5 682 000 0
30 Hacıqabul 6 245 000 10 000 3 449 000 2 786 000 0
31 Xaçmaz 30 518 000 4 008 000 8 734 000 17 776 000 0
32 Xızı 2 578 000 4 000 2 935 000 0 361 000
33 Xocalı 360 000 3 000 1 615 000 0 1 258 000
34 Xocavənd 740 000 35 000 2 149 000 0 1 444 000
35 İmişli 25 666 000 659 000 5 669 000 19 338 000 0
36 İsmayıllı 9 919 000 12 000 5 743 000 4 164 000 0
37 Kəlbəcər 1 201 000 3 000 4 197 000 0 2 999 000
38 Kürdəmir 9 058 000 18 000 5 007 000 4 033 000 0
39 Qax 4 139 000 17 000 8 691 000 0 4 569 000
40 Qazax 12 352 000 27 000 7 393 000 4 932 000 0
41 Qəbələ 17 451 000 24 000 7 286 000 10 141 000 0
42 Qobustan 3 469 000 5 000 3 875 000 0 411 000
43 Quba 19 817 000 64 000 7 175 000 12 578 000 0
44 Qubadlı 3 265 000 4 000 3 261 000 0 0
45 Qusar 10 297 000 28 000 5 522 000 4 747 000 0
46 Laçın 2 268 000 73 000 5 066 000 0 2 871 000
47 Lerik 2 606 000 5 000 5 042 000 0 2 441 000
48 Masallı 10 273 000 35 000 7 452 000 2 786 000 0
49 Neftçala 7 709 000 28 000 5 659 000 2 022 000 0
50 Oğuz 2 817 000 30 000 5 127 000 0 2 340 000
51 Saatlı 9 958 000 9 000 7 530 000 2 419 000 0
52 Sabirabad 11 774 000 18 000 6 060 000 5 696 000 0
53 Salyan 12 731 000 24 000 6 564 000 6 143 000 0
54 Samux 3 555 000 15 000 5 049 000 0 1 509 000
55 Siyəzən 4 572 000 16 000 3 507 000 1 049 000 0
56 Şabran 6 142 000 19 000 3 894 000 2 229 000 0
57 Şamaxı 11 872 000 16 000 7 636 000 4 220 000 0
58 Şəmkir 18 421 000 59 000 12 936 000 5 426 000 0
59 Şuşa 1 287 000 2 000 2 243 000 0 958 000
60 Tərtər 5 548 000 16 000 8 144 000 0 2 612 000
61 Tovuz 20 345 000 5 698 000 10 272 000 4 375 000 0
62 Ucar 4 639 000 16 000 5 454 000 0 831 000
63 Yardımlı 2 298 000 8 000 4 615 000 0 2 325 000
64 Zaqatala 8 148 000 65 000 10 170 000 0 2 087 000
65 Zəngilan 1 602 000 4 000 2 703 000 0 1 105 000
66 Zərdab 3 047 000 12 000 6 137 000 0 3 102 000
  Cəmi: 7 190 000 000 112 600 000 814 870 000 6 312 865 000 50 335 000

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

(manatla)

11.1. Daxili dövlət borcu üzrə

o cümlədən

133.148.334,0
faiz ödənişləri 120.151.349,0
11.2. Xarici dövlət borcu üzrə

o cümlədən

1.593.012.878,0
faiz ödənişləri 468.885.588,0

 

1.4. 14-cü maddədə“2 760 200,0” rəqəmləri “3 368 200,0” rəqəmləri ilə  əvəz edilsin;

1.5. 15-ci maddədə “29 488 124,0” rəqəmləri “30 308 342,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.6. 16-cı maddədə “14 320 200,0” rəqəmləri “15 778 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

 Maddə 2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan büdcə qaydasının tətbiqi 2022-ci ilin yanvarın 1-dək dayandırılır.