XƏBƏR LENTİ

10 Mart 2021

Digər Xəbərlər

19 Noyabr 2015 - 07:45

Qərib Məmmədov üzə çıxdı – Keçmiş komitə sədri AMEA-da çıxış edib (FOTO)

qerib-memmedov-yenni.JPG

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 70 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumi yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin irəli sürdüyü elmi prioritetlərin müzakirəsi ilə əlaqədar Rəyasət Heyətinin geniş iclası keçirilib.

AMEA-dan Strateq.az-a daxil olan məlumata görə, iclasda AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Qərib Məmmədovun Prezident İlham Əliyevin “ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin qorunmasında və kənd təsərrüfatının inkişafında elmin yaxından iştirakının təmin edilməsi” ilə bağlı səsləndirdiyi fikir ətrafında çıxışı dinlənilib.

Qərib Məmmədov deyib ki, respublikamızda əha­li­nin eti­bar­lı ərzaq təminatı stra­­teji önəm daşıdığından aq­­rar sa­həyə xüsusi diqqət yetirilir:

ölkəmizdə aqrar sahənin in­kişafının Hey­dər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu deyən akademik Qərib Məmmədov respublikamızda aqrar is­la­hat­­ların apa­rıl­ma­sı, kənd təsərrü­fatı məhsullarının is­tehsal şəraitinin yaxşı­laş­dı­rıl­ma­­sı, Azər­bay­can əkinçisinin torpaq mülkiyyətçisi ol­ma­sı və yeni aqrar mü­na­si­bət­lə­rin for­ma­laş­ma­sının müasir tariximizin ən önəmli səhi­fə­lə­rinə çevrildiyini bildirib.

Akademik vurğulayıb ki, hazırda Prezident İlham Əliyev ərzaq təhlükəsizliyinə tam nail olunmasını mühüm hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirib: “Möhtərəm Prezidentimizin bəyan etdiyi kimi, hazırda qarşıda duran ən başlıca məqsəd kimi daxili im­kanlar hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminata nail olmaqla Azər­bay­canı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırmaqdır. Şübhəsiz, bu strategiyanın real­laşdırılmasında elmin yaxından iştirakı olduqca vacibdir”.

Akademik Qərib Məmmədov son illərdə aqrar sahənin elmi təminatında da xeyli dönüş yarandığını nəzərə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə qayğısının nümunəsi kimi Sərəncamla təs­diq olunmuş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Res­pub­likasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nda aqrar elmin əsas məqsədlərinin göstərildiyini, Prezident fərmanının icrasından irəli gələrək Rəyasət He­yə­tinin 16 sentyabr 2011-ci il tarixli qərarı ilə AMEA-nın strukturunda Aq­rar Elm­lər Bölməsinin yaradıldığını vurğulayıb. Həyata keçirilən tədbirlərin aqrar sek­to­­run tək­mil­ləş­di­ril­mə­­si və aqrar elmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində alimlərin birgə fəa­liy­yət­lə­ri­ni təmin etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə yönəldilməsi zərurətindən yarandığını qeyd edib.

Akademik bildirib ki, son illər bölmənin tərkibinə daxil olan Torpaqşünaslıq və Aqrokimya, Genetik Ehtiyatlar, Eroziya və Suvarma institutlarında ciddi elmi-nəzəri və təcrübi-innovativ tədqiqatlar aparılıb, mühüm nəticələr əldə edilib. Rəhbərlik etdiyi bölmənin institutlarında müasir ava­dan­lıq­lar­dаn istifаdə etməklə yeni metodlarа yiyələnməsi nəticəsində dünya standartları səviyyəsində tədqiqatlar aparıldığını, mühüm nailiyyətlər əldə olunduğunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Qərib Məmmədov bu ilin fevral ayına qədər Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri olub. Həmin ay da prezident fərmanı ilə komitə ləğv edilib və akademikə başqa vəzifə verilməyib.

Strateq.az