XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

07 July 2020 - 16:59

Bakalavriat və əsas tibb təhsillə bağlı təhsil xərclərinin yeni miqdarı təsdiqlənib –SİYAHI

“Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı” təsdiqlənib.                    

Məlumata görə, Nazirlər Kabineti bununla bağlı  “Ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” qərarında müvafiq dəyişiklik edib.

 

İxtisaslar

Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı (manatla)

1

2

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1710

Biologiya müəllimliyi

1850

Coğrafiya müəllimliyi

1710

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

1710

Fizika müəllimliyi

1850

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi

1710

Fiziki tərbiyə və

çağırışaqədərki hazırlıq

müəllimliyi (qızlar üçün

fiziki tərbiyə)

1710

İbtidai sinif müəllimliyi

1710

İnformatika müəllimliyi

1710

Kimya müəllimliyi

1850

Kimya və biologiya

müəllimliyi

1850

Korreksiyaedici təlim

1710

Məktəbəqədər təhsil

1710

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

1710

Musiqi müəllimliyi

1710

Riyaziyyat müəllimliyi

1710

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

1710

Tarix müəllimliyi

1710

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

1710

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

1710

Təsviri incəsənət müəllimliyi

1710

Texnologiya müəllimliyi

1710

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1710

Rəqs müəllimliyi

1710

Beynəlxalq münasibətlər

2100

Dinşünaslıq

2100

Dövlət və ictimai münasibətlər

2100

Fəlsəfə

2100

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

2100

Hüquqşünaslıq

2100

İslamşünaslıq

2100

Jurnalistika

2100

Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti

2100

Kitabxanaçılıq və informasiya

2100

Kitabşünaslıq

2100

Antropologiya

2100

Politologiya

2100

Psixologiya

2100

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

2100

Sosiologiya

2100

Tarix

2100

Tərcümə (dillər üzrə)

2100

Aktyor sənəti

2700

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

1710

Teatrşünaslıq

1710

Kinoşünaslıq

1710

Bəstəkarlıq

8200

Dekorativ sənət

5200

Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə)

5200

Dirijorluq

8200

Dirijorluq (sahələr üzrə)

8200

Dizayn

2500

Dizayn (sahələr üzrə)

2500

Heykəltəraşlıq

6000

İnstrumental ifaçılıq

8200

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)

8200

Solo oxuma

8200

Musiqişünaslıq

8200

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

Operator sənəti

2700

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)

1710

Qrafika

6000

Rejissorluq

3600

Rəngkarlıq

6000

Sənətşünaslıq

2210

Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

2210

Vokal sənəti (sahələr üzrə)

8200

Estrada sənəti

1710

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

2700

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

1980

Dünya iqtisadiyyatı

1710

Mühasibat uçotu və audit

1710

Sənayenin təşkili və idarə olunması

1710

Kommersiya

1710

Beynəlxalq ticarət və logistika

1710

Biznesin idarə edilməsi

1710

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

1710

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1710

İqtisadiyyat

1710

Maliyyə

1710

Marketinq

1710

Menecment

1710

Mühasibat

1710

Statistika

1710

Biologiya

1850

Biotexnologiya

1850

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

2100

Coğrafiya

1850

Ekologiya

1850

Fizika

1850

Geologiya

1850

Hidrometeorologiya

1850

Kimya

1850

Kompüter elmləri

1850

Mexanika

1850

Riyaziyyat

1850

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

2100

Kosmik texnika mühəndisliyi

2100

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

2100

Aerokosmik mühəndislik

2100

Aqromühəndislik

2100

Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

2100

Cihazqayırma mühəndisliyi

2100

Cihaz mühəndisliyi

2100

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

2100

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

2100

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

2100

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

2100

Ekologiya mühəndisliyi

2100

Elektrik mühəndisliyi

2100

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

2100

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

2100

Elektroenergetika mühəndisliyi

2100

Energetika mühəndisliyi

2100

İstilik energetikası mühəndisliyi

2100

Enerji maşınqayırma mühəndisliyi

2100

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

2100

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

2100

Hidrogeologiya mühəndisliyi

2100

Geologiya mühəndisliyi

2100

Geofizika mühəndisliyi

2100

Geologiya və geofizika mühəndisliyi

2100

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

2100

Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

2100

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

2100

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

2100

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

İnformasiya təhlükəsizliyi

2100

İnformasiya texnologiyaları

2100

İnşaat mühəndisliyi

2100

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

2100

Kimya mühəndisliyi

2100

Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

2100

Kompüter mühəndisliyi

2100

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

2100

Maşın mühəndisliyi

2100

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

2100

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı

mühəndisliyi

2100

Materialşünaslıq mühəndisliyi

2100

Materiallar mühəndisliyi

2100

Dağ-mədən mühəndisliyi

2100

Mədən mühəndisliyi

2100

Tikinti materialları və məmulatlarının

2100

texnologiyası mühəndisliyi

 

Qeyd edək ki, indiyə qədər ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı aşagıdakı kimi olub:

 

(manatla)

İxtisaslar

Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

1

2

Fizika müəllimliyi

1850

Biologiya müəllimliyi

Kimya müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1710

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

Texnologiya müəllimliyi

Musiqi müəllimliyi

Tarix müəllimliyi

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

Coğrafiya müəllimliyi

İnformatika müəllimliyi

Təsviri incəsənət müəllimliyi

İbtidai sinif müəllimliyi

Korreksiyaedici təlim

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Rəqs müəllimliyi

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

2100

Fəlsəfə

Tərcümə (dillər üzrə)

Jurnalistika

Kitabşünaslıq

Tarix

2100

Antropologiya

Politologiya

Psixologiya

Sosiologiya

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

Hüquqşünaslıq

Beynəlxalq münasibətlər

Dinşünaslıq

Kitabxanaçılıq və informasiya

Dövlət və ictimai münasibətlər

İslamşünaslıq

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

İnstrumental ifaçılıq

8200

Solo oxuma

Dirijorluq

Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

2700

Aktyor sənəti

Operator sənəti

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

1980

Estrada sənəti

1710

Teatrşünaslıq

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

Kinoşünaslıq

Dünya iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu və audit

Maliyyə

İqtisadiyyat

Sənayenin təşkili və idarə olunması

Statistika

Menecment

Marketinq

Biznesin idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Kommersiya

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

Riyaziyyat

1850

Mexanika

Fizika

Kimya

Biologiya

Coğrafiya

Hidrometeorologiya

Geologiya

Kompüter elmləri

Ekologiya

Materialşünaslıq mühəndisliyi

2100

Geologiya mühəndisliyi

Hidrogeologiya mühəndisliyi

Geofizika mühəndisliyi

Dağ-mədən mühəndisliyi

Neft-qaz mühəndisliyi

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

Elektroenergetika mühəndisliyi

İstilik energetikası mühəndisliyi

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

Metallurgiya mühəndisliyi

Maşın mühəndisliyi

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

Cihazqayırma mühəndisliyi

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

Elektrik mühəndisliyi

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

2100

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

Mexanika mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi

Inşaat mühəndisliyi

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

Kimya mühəndisliyi

Qida məhsulları mühəndisliyi

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

Poliqrafiya mühəndisliyi

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

Kosmik texnika mühəndisliyi

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

İnformasiya texnologiyaları

Sistem mühəndisliyi

Sənaye mühəndisliyi

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

Şəhərsalma

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

Optotexnika

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

2100

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

İnformasiya təhlükəsizliyi

Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər

Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

İctimai təhlükəsizlik

İnformasiya-təhlil fəaliyyəti

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Aqronomluq

Zootexniklik

Baytarlıq

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

Aqromühəndislik

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Meşəçilik

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

Bitki mühafizəsi

Bağçılıq və tərəvəzçilik

Şərabçılıq

Bədən tərbiyəsi və idman

2340

Məşqçi (idman növü üzrə)

Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

İdman menecmenti və kommunikasiya

Turizm və otelçilik

2100

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

Sosial iş

1710

Sənətşünaslıq

2210

Rejissorluq

3600

Dekorativ sənət

5200

Dizayn

2500

Rəngkarlıq

6000

Qrafika

6000

Heykəltəraşlıq

6000

Memarlıq

2590

Müalicə işi

5400

Hərbi həkim işi

5400

Tibbi profilaktika

4800

Əczaçılıq

4800

Stomatologiya

4800

APA