XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

09 July 2020 - 19:09

Sürücülərin hazırlıq keçməsi barədə sənədlərin forması təsdiqlənib –Cədvəl

Nazirlər Kabineti “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin, həmçinin beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədlərin formasının təsdiq edilməsi haqqında” qərar verib.

Qərara əsasən, “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması” və “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması” təsdiqlənib.

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması:

AZ

Məsul şəxsin Peşəkarlıq Səriştəsi Şəhadətnaməsi/

Certificate of Professional Competence (CPC) for the Road Transport Manager

 

Azərbaycan Respublikası/ The Republic of Azerbaijan

 

№                      

Verilir/Given to

(soyadı, adı və atasının adı/surname, given name and patronymic)

Verildiyi tarix/Date of issue “          ”                             20                                                               il/year

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq keçmişdir/Completed a course on the Professional Competence for the Road Transport Manager on international road passenger and freight transport

Hazırlığın keçirildiyi tarix/Course period

                                                               –                                       

(başlama tarixi/date of commencement)                (bitmə tarixi/date of completion)

Verildiyi tarix/Date of issue

Etibarlıdır/Date of expiry

Şəhadətnamə verilib/Certificate issued by

 

(qurumun adı/name of the organization)

(qurumun rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of the head of the organization) (imza/signature)

M.Y./Seal

Səlahiyyətli orqan/Authorized body

 

(orqanın adı/name of the organization)

(orqanın rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of the head of the organization) (imza/signature)

M.Y./Seal

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması

AZ

Sürücünün Peşəkarlıq Səriştəsi Şəhadətnaməsi/ Certificate of Professional Competence (CPC) for Driver

 

Azərbaycan Respublikası/ The Republic of Azerbaijan

 

№                      

Verilir/Given to

(soyadı, adı və atasının adı/surname, given name and patronymic)

Verildiyi tarix/ Date of issue “          ”                             20                                                                 il/year

Sürücülük vəsiqəsi/Driving license              №            

Kateqoriya/Category (Altkateqoriya/Subcategory)             

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin/yük (artıq olanın üzərindən xətt çəkilir) daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq keçmişdir/Completed a course on the Professional Competence for Driver on international road passenger/freight (strike out the unnecessary one) transport

Hazırlığın keçirildiyi tarix/Course period

                                                               –                                          

(başlama tarixi/date of commencement)                 (bitmə tarixi/date of completion)

Verildiyi tarix/Date of issue

Etibarlıdır/Date of expiry

Şəhadətnamə verilib/Certificate issued by

 

(qurumun adı/name of the organization)

(qurumun rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of head of the organization) (imza/signature)

M.Y./Seal

Səlahiyyətli orqan/Authorized body

 

(orqanın adı/name of the organization)

(orqanın rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of head of the organization) (imza/signature)

M.Y./Seal

APA