XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

07 January 2021 - 17:49

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət qaydası dəyişib –Detallar

Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyası “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin təşkili haqqında Təlimat”da dəyişiklik edib.

Dəyişikliyə əsasən, bələdiyyə aktları üzrə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası dəyişib.

Beləliklə, artıq bələdiyyə aktlarının bir surəti qəbul edildiyi andan 5 iş günündən gec olmayaraq Ədliyyə Nazirliyinə mütləq təqdim olunmalıdır. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı bələdiyyələrin Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməmiş normativ xarakterli aktlarının tətbiqi ilə bağlı məlumat Əliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzi (Mərkəz) və ya regional ədliyyə idarələri (İdarə) tərəfindən əldə edildikdə bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsinə (Baş İdarə) məlumat verilir. Məlumat Baş İdarə tərəfindən əldə edildikdə Baş İdarə bu aktların Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmək üçün təqdim olunması barədə Mərkəz və ya İdarəni məlumatlandırmaqla bələdiyyəyə müraciət edəcək. Bu müraciət on iş günü müddətində yerinə yetirilmədikdə, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmədən tətbiq edilən hüquqi aktların qüvvəsinin olmaması barədə məlumat Baş İdarə tərəfindən Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin internet informasiya ehtiyatında dərc ediləcək və bələdiyyənin qərarlarının etibarsız sayılması barədə məhkəməyə müraciət etmək üçün Mərkəz və ya İdarəyə məlumat veriləcək. Bələdiyyə aktları Bakı şəhəri üzrə Mərkəzə, regionlar üzrə isə İdarəyə təqdim ediləcək. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan ona göndərilmiş bələdiyyə aktının “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə həmin akta daxil olduğu tarixdən 15 iş günü müddətində baxılmasını təmin edəcək. Mərkəz və ya İdarə tərəfindən icraat aşağıdakı qaydada aparılacaq:

– bələdiyyə aktı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına və Nazirlər Kabinetinin qərarlarına zidd olduqda, aktın dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə 5 iş günü müddətində onu qəbul etmiş bələdiyyəyə müraciət göndəriləcək. Müraciətdə ziddiyyətin məzmunu, onun aradan qaldırılmasına dair təkliflər, həmin təkliflərlə bağlı görülmüş tədbirlər barədə (bələdiyyə aktının (aktlarının) surəti əlavə edilməklə) məlumat təqdim olunmasının zəruriliyi ilə bağlı məsələlər göstərilməlidir. Bələdiyyə tərəfindən həmin müraciətə 5 iş günü müddətində bələdiyyə iclasında baxılaraq nəticəsi barədə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana məlumat veriləcək;

– göstərilən ziddiyyət müəyyən olunmuş müddət ərzində aradan qaldırılmadıqda Mərkəz və ya İdarə tərəfindən müvafiq bələdiyyəyə müraciət edildiyi gündən 15 iş günü ərzində iddia ərizəsi hazırlanaraq aidiyyəti məhkəməyə göndəriləcək və bu barədə müvafiq bələdiyyə dərhal məlumatlandırılacaq;

– bələdiyyə aktının normativ hüquqi aktlara zidd olduğu müəyyən edilmədikdə və yaxud müəyyən edilmiş ziddiyyət Mərkəzin və ya İdarənin müraciəti əsasında bələdiyyə tərəfindən aradan qaldırıldıqda, bu barədə arayış tərtib ediləcək və Mərkəz və ya İdarə rəhbərliyinin razılığı ilə sənədlər işə tikiləcək;

Bələdiyyə aktında mübahisə doğuran məsələlərin araşdırılması üçün əlavə sənədlərin və ya məlumatların təqdim olunması barədə bələdiyyəyə şifahi və yaxud yazılı müraciət olunacaq. Bələdiyyə bu sənədləri və ya məlumatları həmin sorğunu aldığı andan 5 iş günü ərzində Mərkəzə və ya İdarəyə təqdim etməlidir. İnzibati nəzarət icraatının həyata keçirilməsi zamanı inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan dövlət orqanlarına (qurumlarına) sorğular verə və məlumatlar ala bilər. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan inzibati nəzarət icraatı zamanı işin düzgün həlli üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün faktiki halların hərtərəfli, tam və obyektiv öyrənilməsi üçün yerində araşdırma aparmaq və bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərindən, bələdiyyə qulluqçularından və digər aidiyyəti şəxslərdən bununla bağlı yazılı şəkildə məlumatlar, arayışlar almaq hüququna malikdir. Yerində araşdırmalar aparılması üçün bu barədə əsaslandırılmış arayış hazırlanır və Mərkəzin və ya İdarənin rəhbərliyinə məruzə ediləcək. Yerində araşdırmalar müvafiq qanunvericiliyə uyğun həyata keçiriləcək və onların aparılmasına bələdiyyələr tərəfindən maneələr törədilməsi yolverilməzdir. Aparılmış araşdırmaların nəticələri barədə arayış tərtib ediləcək. Bələdiyyələr qəbul edilmiş aktların bir surətini həmin aktların qəbul edildiyi andan 5 iş günü ərzində təqdim etmədikdə, həmçinin araşdırmaların aparılmasına maneçilik törədildikdə Mərkəz və ya İdarə tərəfindən inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək müvafiq məhkəməyə göndəriləcək. Bələdiyyə aktlarında və ya bələdiyyənin və ya onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində cinayət əlamətlərini aşkar etdikdə, inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müvafiq tədbirlər görülməsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanına müraciət edəcək. Göstərilən hallar İdarə tərəfindən müəyyən edildikdə toplanmış materiallar Mərkəzə təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl bələdiyyə aktlarının bir surəti qəbul edildiyi andan 15 gündən gec olmayaraq Ədliyyə Nazirliyinə mütləq təqdim olunmalı idi. Bələdiyyələr qəbul edilmiş aktların bir surətini həmin aktların qəbul edildiyi andan 15 gün müddətində təqdim etmədikdə Mərkəz və ya İdarə tərəfindən inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək müvafiq məhkəməyə göndərilməli idi/APA.