XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

14 July 2019 - 15:10

TÜRKİYƏ BÖYÜK GEOPOLİTİK HESABLAŞMA İÇİNDƏDİR –AKP-dən ayrılaraq yeni partiya quranların məqsədi nə? - TƏHLİL

Prof. Yaşar Hacısalihoğlu

“Akşam”, Türkiyə, 09 iyul 2019-cu il

 

Türkiyə son dərəcə önəmli dönüş nöqtəsindədir. Bu dönüşün müəyyənedici amili onun tutduğu coğrafi mövqeyin geopolitik dəyəridir.

Burada qeyd etmək lazımdır ki, mövcud dövr geopolitikanın yenidən əhəmiyyət qazandığı bir dövrdür. Yəni, çox böyük hesab edilən Yer kürəsinin əslində kiçik olan siyasi atlasının yenidən nizamlanmağa, təşkil edilməyə çalışıldığı bir dövrdəyik.

Geopolitikanın geri dönüşü haqqın, hüququn, ədalətin, mahiyyətcə heç bir zaman olmasa da, sözdə olsa da təxirə düşdüyü bir dövrün tərifidir. Belə bir dövrü yaşamaqdayıq və ölkəmiz bu dövrü ən intensiv, ən təsirli şəkildə yaşayan ölkələrin başında gəlir.

Suriyanın şimalı, Şərqi Aralıq dənizi və Kipr adası üzərindən aparılan böyük bir geopolitik hesablaşmanın içindəyik. Bu, son dərəcə böyük bir hesablaşmadır və bunu kim kiçildirsə, kim gözardı edirsə, o, bu millətin gələcəyini də gözardı edir.

Ya bu hesablaşmada dirənəcəyik, haqlarımızı qoruyaraq, daxili birliyimizi gücləndirərək gələcəyimizə sahib çıxacağıq, ya da kiçik hesablarla hərəkət edənlərin aldadıcı gündəliklərilə gələcəyimizin girov qoyulmasına seyrçi qalacağıq.

Heç düşünməyin ki, Türkiyənin daxili siyasi inkişafı, bəzi aktyorların təsirli olma cəhdləri bu durumla bağlı deyildir. Əsla ola bilməz.

Bilin ki, Prezident Ərdoğan və onunla sıx birləşənlərin hədəf seçilməsi bu böyük geopolitik hesablaşmanın məhsuludur.

Prezident Ərdoğan nə istəyir? Haralarda dirənir və ortaya qərarlılıq qoyur? Uzun siyahıya ehtiyac yoxdur. Bir sözlə, Türkiyənin milli müstəqilliyilə bağlı yorulmadan mübarizə aparır.

Heç kimsə inciməsin, açıqca söyləmək lazımdır ki, hazırda meydana çıxarılanlar bərli-bəzəkli söz və anlayışlarla birlikdə, bu qərarlılığı zədələmənin aləti durumuna düşmüşlər. Ən böyük arzuları Prezident Ərdoğanın öz partiyası ilə əlaqəsini qoparmaq, partiyasından istifadə edərək mövqeyini zəiflətməkdir.

AKP-nin təsis edilməsində iştirak edən bu “soylular”ın hazırda demokratiya həvarisi olmalarının səbəbini böyük geopolitik hesablaşmada axtarın. Axtarın, çünki yanılmadğınızı görəcəksiniz. Bu “soylular”ın dərdi Türkiyənin qlobal mühasirə qarşısında boyun əyməsini istəyənlərə müqavimət göstərmək deyil. Əksinə, bu dairələrə şirin görünərək duruma uyğunlaşmaq və həmişə olduğu kimi, demokratiya və azadlıq kimi anlayışlarla maskalanaraq Türkiyənin müstəqilliyi ilə bağlı göstərdiyi inadı, müqaviməti zəiflətməkdir. Bu durum o qədər aydındır ki, onu görməmək üçün xüsusi cəhd etmək lazımdır.

AKP-dən istefa verərək yeni partiya qurmağa girişənlərin motivasiyası maraqlıdır. Görəsən, Türkiyənin böyük geopolitik hesablaşma ilə bağlı apardığı mübarizəyə dair bir kəlmə belə deməzlərmi?

İqtisadiyyatda xilaskar rolu oynamağa çalışanlar bu gün müdafiə sənayesində əldə edilən uğurlara, yerli və milli istehsalın səviyyəsinə öz dövrlərində nə üçün nail ola bilməmişlər?

Hər şeyi öz adı ilə çağırmaq və hər şeyi öz həqiqi mənası ilə ortaya qoymaq lazımdır. Bu “soylular” üçün (ancaq inciməsinlər) arxalanmaq istədikləri qlobal maliyyə dairələrinin arzuları əsasdır.

Hesab edirsiniz ki, bu “soylular” ölkədə əlavə dəyəri yüksək olan məhsulların istehsalını artırma, milli istiqlalı gücləndirmə həyəcanı ilə yaşayırlar? Əksinə, təəssüf ki, onlar bu həyəcanı daşıyanların gücünü zəiflətməkdə vasitəçi rolundadırlar.

Tarix bütün bu həqiqətləri öz səhifələrinə yazacaqdır. Ancaq biz bu gün bu həqiqətlərin tələbilə oyanıq olmalıyıq, canlı, diri olmalıyıq. Nəyin haradan qaynaqlandığını çox yaxşı qavramalıyıq. Kimin nə söylədiyinə deyil, nə etdiyinə diqqət edərək gələcəyimizə sahib çıxmalıyıq.

Bizim yeganə mübarizəmiz istiqlal mübarizəsidir. Bu mübarizədə iştirak etməyənlərin nə bu günə, nə də sabaha dair sözləri inandırıcı olar.

Tərcümə Strateq.az-ındır